Uživatelská sekce

Registrační formulář

Položky označené hvězdičkou ( * ) jsou povinné!

ArvalClub

Pro získání výhod ArvalClubu zadejte váš pracovní e-mail.

V případě, že nemáte pracovní e-mail, registrujte se se svou soukromou e-mailovou adresou a unikátním registračním kódem, který obdržíte od svého zaměstnavatele či obchodního zástupce.

E-mail *:
Registrační kód:

Doplňte v případě, že nedisponujete firemní
e-mailovou adresou.

Kontaktní údaje

Jméno *:
Příjmení *:
Mobil *:

Přihlašovací údaje

E-mail / Login *:
Heslo *:
Potvrzení hesla *:

Nejsem robot

Opište 5 znaků:
Kód pro ověření

Ochrana osobních údajů

Podrobnosti k udělenému souhlasu naleznete níže:

Souhlasíte s tím, aby společnost ARVAL CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Main Point Pankrác, Milevská 2095/5, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 89886, jako správce zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je při této registraci vyplněním webového formuláře na www.arvalauto.cz poskytl, za současného uložení cookies mého zařízení umožňujících personalizaci (blíže viz Zpracování cookies) k následujícím účelům:

a) zasílání marketingových nabídek a informačních sdělení o novinkách, např. časově omezených slevových akcí, informacích o nových produktech a službách, nabídkách obchodu a služeb

b) marketingové průzkumy, průzkumy trhu a spokojenosti zákazníků, včetně sledování mé návštěvnosti webových stránek pod správou společnosti ARVAL CZ s.r.o.

Tento souhlas je udělován na dobu 2 let. Před uplynutím této doby můžete být požádán o prodloužení svého souhlasu, v případě, že souhlas neposkytnete či jej odvoláte, bude zpracování osobních údajů omezeno nebo dojde k výmazu Vašich osobních údajů.

Tento souhlas je udělován dobrovolně. Odvolání nebo neposkytnutí souhlasu může mít za následek skutečnost, že nebude prováděna aktivita, o které jste byl informován (není-li tato aktivita jinak spojena s plněním smlouvy, nebo jiné právní povinnosti či na základě oprávněného zájmu společnosti ARVAL CZ s.r.o.). V případě neudělení souhlasu s využitím analytických cookies a cookies umožňujících personifikaci přes IP adresu Vašeho zařízení se může stát, že nebudou dostupné všechny funkce stránky www.arvalauto.cz, nebo nebude tato stránka dostupná.

Souhlasím s tím, aby mi správce zasílal svá obchodní sdělení při naší vzájemné komunikaci prostředky elektronické komunikace (zejména e-mail, SMS atp.) na kontakty e-mail a telefonní číslo, které jsem správci poskytl.

ARVAL CZ s.r.o. prohlašuje, že je povinen jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje členů ARVALauto za podmínek stanovených platnými právními předpisy, především nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a prováděcích právních předpisů přijatých k implementaci GDPR v České republice.

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které o něm ARVAL CZ s.r.o. v této souvislosti zpracovává, jejich opravu, omezení nebo výmaz. Jako subjekt údajů máte také právo v této souvislosti a v souladu s GDPR vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů.

Pokud hodláte výše uvedená práva uplatnit, zašlete dopis nebo e-mail na níže uvedenou adresu: Arval CZ, s.r.o., oddělení Compliance, Main Point Pankrác, Milevská 5/2095, 140 00 Praha 4 – Krč nebo na e-mail: privacy@arval.cz. Za účelem snadnější identifikace můžete připojit i sken/kopii Vašeho občanského průkazu.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to po přihlášení do Uživatelské sekce ve Změně registračních údajů.

Prostřednictvím webové stránky www.arvalauto.cz mohou být sbírány také IP adresy Vašeho zařízení, ze kterého se na webovou stránku přihlašujete.

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů si můžete přečíst v Oznámení Arval o ochraně osobních údajů, informace o zpracování cookies sbíraných přes webovou stránku si můžete přečíst zde Zpracování cookies.

Arval záruka spokojenosti